Dynamisk formuerett (JUS3213 UiO) - Erik Røsægs forelesninger 2021H

 • Forelesningene går som nettforelesniger på https://uio.zoom.us/my/erikro.
 • Forelesningstider på semestersiden.
 • Erik Røsægs ressursside
 • Oversikt over dynamisk formuerett og studieopplegg på Canvas
 • Studieopplegg på åpent nett

  Del I - innføring og godtroervervv av fast eiendom

 • Bilder i pdf-format
 • Bilder i pptx-format

  [Del II er Inger Ørstaviks forelesninger.]

  Del III - konkursrett

 • Bilder i pdf-format
 • Bilder i pptx-format

  De enkelte forelesningene

  Til nederst på siden

  Dag 1: Onsdag 15. september 2021

  Dag 2: Torsdag 16. september 2021

  Dag 3: Mandag 20. september 2021

  Dag 4: Tirsdag 21. september 2021

  Dag 5: Onsdag 22. september 2021

  Dag 6: Torsdag 14. oktober 2021

  Dag 7: Mandag 18. oktober 2021

  Dag 8: Onsdag 20. oktober 2021