Dynamisk formuerett (JUS3213 UiO) - Erik Røsægs forelesninger 2022V

 • Alle forelesningene kringkastes på https://uio.zoom.us/my/erikro og legges ut i opptak. Fra og med uke 8 (24. februar) holdes forelesningene også i auditorium. Det er en viktig del av det å bli en god jurist å snakke med andre og lage et nettverk, så du bør møte opp om du overhodet har mulighet til det. Erfaringen viser også at de fleste lærer best i auditorium.
 • Er du med på nett, er det fint om du har på bilde. Jeg kommuniserer bedre når jeg ser hvem jeg snakker til. Jeg utfordrer ingen til å svare på forelesning, og bildet blir ikke med på opptak. Det vises ikke på skjermen i auditoriet.
 • Still meg gjerne spørsmål eller gi meg kommentaerer med chatten i Zooom underveis, også om du er i auditoriet. Sender du direkte til meg, røper jeg ikke hvem som spør. Chatten er det beste som har hendt i pandemien! Du kan også stille spørsmål ved å gripe fatt i meg eller her.

 • Forelesningstider på semestersiden.
 • lenke til å importere forelsningstidene som en kalenderstrøm.

 • Erik Røsægs ressursside
 • Oversikt over dynamisk formuerett og studieopplegg
 • Oversikt over underviningen

  Del I - innføring og godtroervervv av fast eiendom

 • Bilder i pdf-format
 • Bilder i pptx-format

  [Del II er Inger Ørstaviks forelesninger.]

  Del III - konkursrett

 • Bilder i pdf-format
 • Bilder i pptx-format

  Her kommer stoff fra de enkelte forelesningene

  Til nederst på siden

  Dag 1: Mandag 14. februar 2022

  Dag 2: Tirsdag 15. februar 2022

  Dag 3: onsdag 16. februar 2022

  Dag 4: Torsdag 24. februar 2022

  Dag 5: Fredag 25. februar 2022

  Dag 6: Mandag 21. mars 2022

  Dag 7: Onsdag 23. mars 2022

  Dag 8: Fredag 25. mars 2022