Konkursforelesninger 2010H - Erik Røsæg

På denne siden vil jeg forsøke å skrive notater om hver forelesningstime, slik at man får med seg domshenvisninger, tegninger etc, og slik at man vet hvor langt jeg kom om man ikke var der.

Aktuelle lenker:

 • Konkursforelesninger - disposisjon i pdf-format
 • Konkursforelesninger - disposisjon i Word-format
 • Konkursforelesninger - presentasjon i PowerPoint-format
 • Konkursforelesninger - presentasjon i Open Office-format
 • Ressursside
 • Fakultets fagside for forelesningene
 • Evaluering

  Jeg legger også ut lydfiler av det jeg sier (uredigerte opptak beregnet på dem som har vært der). Bruk lenkene:

    RSS eller nedlasting
    iTunes (eller prøv reserveløsningen)

  Lydfilene kan også spilles av direkte nedenfor.
  Takk til Congregatio Forensis, som står for opptakene.
  Har du tekniske problemer, kontakt Houston

  Ta gjerne kontakt med meg om det er noe ikke-teknisk jeg kan hjelpe deg med.

  Lykke til!

  Fra timene:

  Mandag 6. september
  Kom til lysbilde 7. Strektegninger er lagt ut her.

  Spill av første time:

  Spill av andre time:

  Tirsdag 7. september
  Kom til lysbilde 17. Strektegninger er lagt ut her.

  Spill av første time:

  Spill av andre time:

  Onsdag 8. september
  Kom til lysbilde 27. Strektegninger er lagt ut her. Henvisninger til Rt. 2000.1360 Lena maskin og Terra-konkursen (se særlig vedlegget til innberetningen).

  Spill av første time:

  Spill av andre time:

  Torsdag 9. september
  Kom til lysbilde 31. Strektegninger er lagt ut her.

  Spill av første time:

  Spill av andre time:

  Fredag 10. september
  Kom til lysbilde 32. Strektegninger er lagt ut her. Viste frem et skjema med oversikt over rettighetskonflikter. Flere varianter av skjemaet finner du på ressurssiden.

  Spill av første time:

  Spill av andre time:

  Mandag 13. september
  Kom til lysbilde 38. Strektegninger er lagt ut her. Viste frem Rt. 1996.1647 Bruvik, Rt. 1999.64 Teamcon og Rt. 1995.222 Direkte reklame..

  Spill av første time:

  Spill av andre time:

  Tirsdag 14. september
  Kom til lysbilde 42. Strektegninger er lagt ut her. Viste frem Rt. 1997.1623 Royal Christiania,Rt. 1986.889 Eastco, Rt. 1995.259 Palonen og Rt. 2001.1136 Kjell's Markiser..

  Spill av første time:

  Spill av andre time:

  Onsdag 15. september
  Kom til lysbilde 46. Strektegninger er lagt ut her. Lydfil for andre time kan dessverre ikke legges ut pga teknisk svikt. Tilsvarende stoff ble gjennomgått i vår onsdag 10. febrar i første time, og det finnes en lydfil derfra.

  Spill av første time:

  Torsdag 16. september
  Kom til lysbilde 59. Strektegninger er lagt ut her.

  Spill av første time:

  Spill av andre time:

  Fredag 17. september
  Kom til slutten av lysbildene. Strektegninger er lagt ut her. Viste frem Rt. 1994.775 Yousuf og nevnte Konkursrådets rapport Konkursbobehandling - Resultater og myter. Husk evalueringen

  Spill av første time:

  Spill av andre time: