Sjørett: Ansvar og forsikring (JUS5404) 2013V - Erik Røsæg

I høstsemesteret går kurset på engelsk og heter Maritime Law: Liability and Insurance (JUS5402).
Kurset suppleres av Sjørett: Kontrakter(JUS5403)/ Maritime Law Contracts (JUS5401).

Jeg skal ha fire dobbelttimer i dette kurset:

 • Mandag 11. feb. 10.15-12.00 rom 354, DN: Rederansvar: Oljesølansvaret og annet miljøansvar
 • Tirsdag 12.feb. 14.15-16.00 rom 370, DN:Rederansvar: Oljesølansvaret og annet miljøansvar
 • Mandag 18. feb. 12.15-14.00 rom 370, DN: Skipskontroll og klassifikasjon
 • Torsdag 21. feb. 14.15-16.00 rom 370, DN: Pant og tilbakeholdsrett

  Relevante lenker:

 • Oljesølansvaret og annet miljøansvar: PowerPoint format - PDF format
 • Skipskontroll og klassifikasjon: PowerPoint format - PDF format
 • Pant og tilbakeholdsrett: PowerPoint format - PDF format
 • Ressursside
 • Facebookgruppe for disse forelesningene
 • Ressurser
 • Fakultetets semesterside for dette kurset
 • Nordisk intitutt for sjøretts informasjonsside om kurs og pensum

  Jeg legger også ut lydfiler av det jeg sier (uredigerte opptak beregnet på dem som har vært der). Bruk lenkene:

    RSS (en slags abonnement) eller nedlasting For å laste ned høyreklikker du på lenken til lydfilen (Windows) eller holder museknappen nede når du klikker på lydfilen (Mac).
    iTunes eller annet avspillingsprogram på PC, Mac, telefon etc.

 • Klipp og lim

  Lydfilene kan også spilles av direkte nedenfor.Ser du ikke spillerne kan du laste ned programvare fra Macromedia.

  Har du tekniske problemer, kontakt Houston

  Evalueringen av forelesningene skjer sammen med kurset som helhet, men gi meg gjerne direkte tilbakemeldinger.

  Si gjerne fra om du har en funksjonshemming som jeg må ta spesielt hensyn til

  Ta gjerne kontakt om det er noe du vil diskutere eller det er noe jeg kan hjelpe deg med:

  Lykke til! Lykke til!

  Fra timene:

  Mandag 11. mars

  Kom til bilde 3. For spesielt interesserte: Opptak av bildene.

  Spill av første time:

  Spill av andre time:

  Tirsdag 12. mars

  Kom til bilde 5. For spesielt interesserte: Opptak av bildene.

  Spill av første time:

  Spill av andre time:

  Mandag 18. mars

  Begynner på pant og tilbakeholdsrett neste gang. For spesielt interesserte: Opptak av bildene.

  Spill av første time:

  Spill av andre time:

  Torsdag 21. mars

  God påske, og ta endelig kontakt om jeg kan hjelpe med noe! For spesielt interesserte: Opptak av bildene.

  Spill av første time:

  Spill av andre time: