Privatrettslig metode 2011H - Erik Røsæg

Aktuelle lenker:

 • Forelesninger - presentasjon i PowerPoint-format
 • Forelesninger - presentasjon i PDF-format
 • Fakultets fagside for forelesningene
 • Evalueringsskjema

  Hvis alt går etter planen, vil det bli lagt ut lydopptak av disse forelesningene på denne siden.

  Ta gjerne kontakt med meg om det er noe jeg kan hjelpe deg med.

  Lykke til!

  Fra timene:

  Tirsdag 16. august
  Kom til lysbilde 19. Bordene i forelesningssalen vil være på plass til neste gang. Lydilene nedenfor er foreløpige; en litt redigert fil med RSS-lenker etc. vil komme senere.

  Spill av:
  Last ned

  Fredag 19. august
  Her er dommene fra lysbilde 24 med sitatene markert:

 • Rt-1996-1647 Bruvik
 • Rt-2001-1136 Kjell's Markiser
 • Rt-2001-1580 Slatto

  Lydilene for andre time mangler dessverre. Bruk eventuelt opptakene fra et tidligere semester.

  Informasjon om utenlandsstudier.

  Spill av første time:
  Last ned første time