Panterettsforelesninger 2011V - Erik Røsæg

På denne siden vil jeg forsøke å skrive notater om hver forelesningstime, slik at man får med seg domshenvisninger, tegninger etc, og slik at man vet hvor langt jeg kom om man ikke var der.

Aktuelle lenker:

 • Disposisjon i pdf-format
 • Presentasjon i PowerPoint-format
 • Presentasjon i pdf-format
 • Skjema - tredjepersonskonflikter
 • Ressursside
 • Fakultets fagside for forelesningene
 • Evalueringsskjema

  Jeg har også lagt ut lydfiler av forelesningene (uredigerte opptak beregnet på dem som har vært der). Bruk lenkene:

    RSS eller nedlasting
    iTunes (eller prøv reserveløsningen)

  Lydfilene kan også spilles av direkte nedenfor. Ser du ikke spillerne kan du laste ned programvare fra Macromedia. Gi meg gjerne tilbakemelding på om dette virker greit.

  Takk til Congregatio Forensis, som står for opptakene.
  Har du tekniske problemer, kontakt Houston

  Ta gjerne kontakt med meg om det er noe ikke-teknisk jeg kan hjelpe deg med.

  Lykke til!

  Mandag 16. mai
  Kom til slutten. Tegningene ligger her. Henviste til Rt. 1990.59 Myra Båt, Rt. 1992.492 Lafopa, Rt. 2000.1360 Flåtepant og Rt. 1992.770 Osvold.
  Dagens problem: I Rt. 2008.920 Schenker sies det at ”I realiteten inneber også ein kopla tilbakehaldsrett sikring i eit tingssamband, på ein måte som er i strid med reglane som gjeld for slik etablerting, til dømes som varelagerpant.”. Hvis dett er riktig, kunne da ordningen som er beskrevet i Rt. 1997.1438 konsignasjonslager godtas om den hadde vært gjennomført i praksis?

  Spill av:

  Fredag 13. mai
  Kom til 8.7.4. Tegningene ligger her.
  Dagens problem: Du ser på en bruktbil, og sjekker 10. januar at det ikke er heftelser på den i Løsøreregisteret og at selgeren er registrert som eier i AutoSys. 17. januar betaler du, får bilen overlevert og sender du inn salgsmelding til veimyndighetene. Så sjekker du igjen med Løsøreregisteret om det er kommet noen nye heftelser på bilen. Det viser seg da at han som solgte til din selger 3. januar registrerte et salgspant på bilen 15. januar. Kan dette salgspantet gjøres gjeldende mot deg?

  Spill av:

  Torsdag 12. mai
  Kom til 8.1.5.3. Tegningene ligger her. Henviste til Rt. 1994.775 Youssuf
  Dagens problem: Marte og hennes hjemmeværende sønn Truls har inngått følgende avtale: ”Truls kan kjøpe huset for kr. 1 mill når han vil. Pengene forfaller 6 mnd. etter overtakelsen.” Truls hadde pengeproblemer, og det ble tinglyst utlegg i huset/ i hans rett til det etter denne kontrakten på eiendommens blad i grunnboka. Senere flyttet Marte på alderhjem, og etterlot ingen saker i huset. Etter dette krevde Truls skjøte, men Marte insisterte på at hun skulle ha pant for restkjøpesummen, og skrev inn en klausul om dette i skjøtet. Skjøtet ble tinglyst. Kan Marte gjøre pantet gjeldende mot utleggstakerne?

  Spill av:

  Onsdag 11. mai
  Kom til 6.1.2. Tegningene ligger her.
  Dagens problem: En eiendom er beheftet med følgende tinglyste panteheftelser for pengekrav: Panterett A for kr 100.00 stiftet i 1995, Panterett B for kr 200.00 stiftet i 2004 og panterett C for kr 300.00 stiftet i 2006. På eiendommen hviler det en veirett tinglyst i 2003 og en brønnrett tinglyst i 2007. På tvangssalg utbringer eiendommen kr. 300.000. Hvilke heftelser blir stående, og hvilke blir ikke stående om salget gjennomføres, gitt at dette ikke er berørt i salgsvilkårene? Hvis salget skal gjennomføres, hvilke av rettighetshaverne må en da forutsette har krevd tvangssalget? (Se bort fra kostnader ved fullbyrdelsen og tilleggskrav i dette oppgjøret.)

  Spill av:

  Tirsdag 10. mai
  Kom til 3.2.5. Tegningene ligger her. Henviste til Rt. 1997.1698Sparebanken NOR, Rt. 1997.246 Bygg og Trelast og Rt. 2008.586 Fagutleie .
  Dagens problem: Ville det være logisk forenelig med Rt. 2008.582 Fagutleie om resultatet i Rt. 1999.247 Bygg og Trelast ble stående?

  Spill av:

  Mandag 9. mai
  Kom til 2.4. Tegningen til 2.1.3 jeg holdt på med da dokumentkameraet brøt sammen ligger her. Henviste til Rt. 1994.775 Youssuf. Viste til formularene på ressurssiden.
  Dagens problem: Hvordan kan man se om en pantobligasjon/et pantedokument er ”gjort”?

  Spill av: