Notater til deg selv som aktiv læring

Noe av det beste en kan gjøre for å lære dynamisk formuerett er å skrive notater til seg selv. Det kan dreie seg om et referat av læreboken eller en dom, eller en sammenfatning av et rettsspørsmål. På denne måten får du skrivetrening samtidig som du får tenkt gjennom stoffet og sjekket at du kan det. Er du riktig heldig, har du en venn som kan lese gjennom notatet og gi deg kommentarer. Antakelig lærer da også vennen en masse.

En god vane er å skrive en side jus hver dag. "A page a day keeps the blackout away."

Her er noen temaer du kan lage kortere eller lengre notater til deg selv om:

 • God tro
 • HB-konflikt eller SB-konflikt? Viktigst ved kreditorekstinksjon. Skal det regnes som en SB eller HB-konflikt om S har ervervet fra As forgjenger?
 • Ulovfestet legitimasjonserverv for fast eiendom. Hvilke legitimasjonsgrunnlag og hensyn har vært tillagt vekt i rettspraksis? Forholdet til lovskravet i EMK P 1-1 og lovgiverens avveiinger i nabol. § 11 etc.
 • Overlevering som rettsvernakt. Hensynene bak overleveringskravet i forskjellige sammenhenger. Kreves det alltid overlevering av løsøre for å hindre kreditorekstinksjon? Overleveringskravet når tingen er i tredjepersons besittelse eller allerede er overlevert.
 • Hva skal til for å se bort fra noe som ser ut som en disposisjon fordi partene i har ment noe annet (subjektiv pro forma) eller av andre grunner (objektiv pro forma)?
 • Hvorfor kan ikke tvangskreditorer påberope seg debitors legitimasjon?
 • Interesselæren, tilvirkningskontrakter og andre unntak fra overleveringskravet ved kreditorekstinksjon av løsøre.
 • Dreier [et gitt saksforhold] seg om kreditorekstinksjon eller godtroerverv? Hvilke hensyn gjør seg gjeldende (legitimasjon, notoritet etc), og hvorfor?
 • Grunnbokens positive troverdighet
 • Rettsvernhevd
 • Forbehold ved avhendelse
 • Lojalitet, utlegg og opplåning
 • Hva er forskjellen på rettsvernreglene som gjelder for Løsøreregisteret og for grunnboken?

  Du kan ta med notatene til eksamen via lovdata, se her.

  Lykke til!

  Erik Røsæg