Få deg en skrivemakker

To gode måter å lære på er å skrive oppgaver og å lese og kommentere andres oppgaver. Kanskje det du trenger er en skivemakker? Slik fungerer det:

Du og en makker skriver samme gamle eksamensoppgave og bytter på en avtalt tid. Deretter kommenterer dere hverandres oppgaver. Hva hadde makkeren din fått med seg og ikke fått med seg? Hva var forståelig og hva var ikke forståelig? Dette er en lærerik eksersis, som gir god variasjon i studiehverdagen. Hyggelig er det også, spesielt om dere gjør dette f.eks. hver eller hver annen uke.

Det kan være vanskelig å finne en makker. Send en e-post til meg om du vil jeg skal hjelpe deg å finne en makker.

Begynn gjerne med utkast til kursoppgaven som skal leveres senere i måneden!

Erik Røsæg erik.rosag@jus.uio.no