Subject: Sjølovkomiteens møte fredag
From: Erik Røsæg
Date: Mon, 17 Jan 2011 10:09:53 +0100
To: Mia Ebeltoft , Viggo Bondi , Kyrre Joakim Bronder , Tom Rune Nilsen , Harald Thomsen , Ingeborg Holtskog Olebakken , Trond Solvang , "adrianne.ubeda@holmshipping.no"
CC: "Sine Rosenborg (SFS)"

Som tidligere avtalt innkalles det til møte i Sjølovkomiteen fredag f.k. 21. januar kl 12.30-16 i rom 452 på NIFS, St Olavsgt 23. Ring som vanlig 48002979 om du møter en låst dør. Heisen går som før bare til 4. etasje uten nøkkelkort.

Jeg setter frem noen rundstykker fra kl. 12.

Vi tar nå fatt på langspurten.

Jeg hadde håpet å ha ferdig et sammenhengende utkast til dette møtet, men slik gikk det ikke. Jeg foreslår at vi på fredag arbeider med en del av teksten som ble sendt ut til forrige møte (https://rosaeg.no/uio/sjolov/SjolovKap13.doc). Noe optimistisk ber jeg om at man leser §§ 251-283.

Jeg tenker meg da at vi ved møtets begynnelse kan identifiserer de temaene vi skal diskutere i gruppen. Mindre bemerkninger går rett til sekretæren. Målsettinger for dette tekstarbeidet er å få teksten i en form som gjør at den kan gjøres ferdig bare med finpussing. Dette vil være mulig om det, slik jeg tror, skjuler seg lite sprengstoff i denne teksten.

Vi må også bruke litt tid ”spesielle temaer,” som må diskuteres (og til dels allerede har vært diskutert) utenom den konkrete teksten. Jeg har identifisert følgende temaer:

-innhenting av relevante faktiske opplysninger om skipsfarten
-konvensjonsnærhet i oversettelsen
-negotiable konnossementer – forholdet til gjeldsbrevloven (henvisning til § 14?)
-elektroniske dokumenter
-forholdet mellom sjøl kap 13 og kap 14
-multimodale transporter
-lovvalg
-råd til departementet om ratifikasjon  – betydning av utviklingen i USA, EU etc

Jeg foreslår at vi snakker litt rundt disse temaene for å oppnå enighet om hva som skal stå på listen og for å få en felles forståelse av hva temaene innebærer.

Endelig må vi bruke noe tid på den videre organiseringen av arbeidet. Jeg tenker bl a på å nedsette et par arbeidsgrupper.

Mvh
Erik
-- 
    ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
        Professor Erik Røsæg
    Nordisk institutt for sjørett
    Universitetet i Oslo
    Pb 6706 St. Olavs plass
    0130 Oslo, Norway
    
    Besøksadresse:
      Rom 403, St Olavs gt 23 (inngang fra Pilestredet)
      http://www.1881.no/Map/?Query=st+olavsgt+23+oslo
      Ring meg om ytterdørene er låste,
      evt via porttelefonen (B+59752)
           
         Tel:  (+47) 2285 9752 - (+47) 4800 2979
    Faks: (+47) 9476 0189
    <mailto:erik.rosag@jus.uio.no>
    https://rosaeg.no/erikro/index.html

    ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++