Fra:                                              Erik Røsæg <erik.rosag@jus.uio.no>

Sendt:                                        8. oktober 2011 11:23

Til:                                               Adrianne Ubeda (au@holmshipping.no); Harald Thomsen (harald@thomsen.no); Kyrre Joakim Bronder (joakim.bronder@gard.no); Mia Ebeltoft (mia.ebeltoft@fnh.no); Olebakken, Ingeborg (ingeborg.olebakken@jd.dep.no); Tom Rune Nilsen (Tom.Rune.Nilsen@ltl.no); Trond Solvang (tsolvang@nordisk.no); Viggo Bondi (viggo.bondi@rederi.no)

Emne:                                        Revidert innkalling

 

Vi har fått mer materiale å arbeide med, og jer foreslår følgende reviderte arbeidsliste for Sjølovkomiteen tirsdag:

 

1.       Nytt fra den danske komiteen, spesielt om artikkel 82 og jurisdiksjon.

2.       Hva trengs å diskuteres på det nordiske fellesmøtet?

3.       Forarbeider til §§ 251 til 283.

4.       Forarbeider til §§ 313 fg (s. 129 fg).

5.       Endringer i sjøloven kap 14 (s 255 fg).

6.       Arbeidet fremover.

7.       Eventuelt.

 

Revidert tekst er tilgjengelig på ---. Passord som før: ---

 

Erik

--

                ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

                Professor Erik Røsæg

                Nordisk institutt for sjørett

                Universitetet i Oslo

                Pb 6706 St. Olavs plass

                0130 Oslo, Norway

               

                Besøksadresse:

                  Rom 403, St Olavs gt 23 (inngang fra Pilestredet)

                  http://www.1881.no/Map/?Query=st+olavsgt+23+oslo

                  Ring meg om ytterdørene er låste,

                  evt via porttelefonen (B+59752)

                                              

                Tel:  (+47) 2285 9752 - (+47) 4800 2979

                Faks: (+47) 9476 0189

                <mailto:erik.rosag@jus.uio.no>

                https://rosaeg.no/erikro/index.html

 

                ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++