Subject: Praktisk information - Nordisk Søretsmøde - "Workshop" om Rottedamkonventionen - mandag den 25. januar 2010
From: "Sine Rosenborg (SFS)"
Date: Tue, 22 Dec 2009 10:58:02 +0100
To: "Vibe Ulfbeck" , "Henrik Thal Jantzen" , "Uffe Lind Rasmussen" , Erik Røsæg
CC:

Kre Erik, Henrik, Uffe og Vibe
 
I forlngelse af Slovsudvalgets mde mandag den 14. december og efterflgende korrespondance fremsendes hermed praktisk information vedr. "workshop" om Rotterdamkonventionen.
 
Dagsorden:
1) Drftelse og koordinering af det nordiske samarbejde om Rotterdamkonventionens regler [SFS udarbejder oplg]
2) Det saglige og geografiske anvendelsesomrde [Vibe Ulfbeck udarbejder oplg]
3) Netvrksansvaret og forholdet til andre konventioner [Uffe Lind Rasmussen hhv. Erik Rsg udarbejder oplg]
4) Jurisdiktion og voldgift [Henrik Thal Jantzen udarbejder oplg]
 
Invitation til mdet med dagsorden forventes at blive udsendt til deltagerkredsen primo januar 2010.
 
Forelbig er der afsat tid fra kl. 09.00 - 14.00, incl. frokost, dvs. at der kan pregnes ca. 1 time til hvert af punkterne 2-4, inkl. oplg, diskussion og afrunding.
 
Der vil vre it-ressourcer tilgngeligt i lokalet (brug USB). Hvis I har brug for andre ressourcer, m I meget gerne oplyse det hurtigst muligt.
 
Hvis I vil have materiale ud til deltagerne inden mdet, skal jeg bede om at f det tilsendt senest torsdag den 14. januar 2010, s deltagerne kan have det i hnde senest 7 dage fr mdet (dvs. mandag den 18. januar 2010). Under alle omstndigheder vil jeg gerne bede om at f tilsendt en kopi af jeres oplg til brug for referat m.v.
 
Afslutningsvis jeg benytte lejligheden til at nske jer alle en gldelig jul og et godt nytr.
 
 
Med venlig hilsen
Sine Rosenborg
Specialkonsulent
 
Sfartsstyrelsen
Center for maritim regulering
Dir. tlf.: 39 17 46 43
E-mail: snr@dma.dk
 
Vermundsgade 38 C
2100 Kbenhavn
 
Tlf.: 39 17 44 00
Fax: 39 17 44 01
Web: www.sofartsstyrelsen.dk