Studentavhandling

Erik Røsæg

Emner, finansiering mv

 • Emnebank
 • Studentstipend fra Konkursrådet
 • En rekke advokatfirmaer har stipend- og veiledningsordninger for avhandlingsskrivende
 • Jeg hjelper deg gjerne med å finne emne. Finn en passende tid her.

  Kilder

 • ORIA
 • Lovdata
 • Forfatterveiledning om referanser mv
 • Birger Stuevold Lassens hefte om presentasjon av retsvutenskapelige arbeider på norsk
 • Stein Evju: Skriftlig jus
 • Norsk henvisningsstandard
 • Zotero bibliotek for Norsk henvisningsstandard
 • Henvisningssjekken - hjelp fra biblioteket

  Skrivehjelp

 • Akademisk skrivesenter
 • IT-tips
 • Oversikt over Nordiske Domme - tekst
 • Kick-off seminar
 • Kick-off seminar - bilder
 • Fakultetets infohefte
 • Bibliotekets hjelp til sitatsjekk
 • Språkrådets skriveråd
 • IT-tips
 • EndNote for jus (UiT)
 • EndNote for jus (UiO)
 • EndNote for jus - stiler

  Administrativt

 • Semestersider JUR5030
 • Semestersider JUR5060
 • Eksamensreglement mv
 • Semesteravhandlingsutvalgets rapport (som sier noe om evaluering i kap. 2)
 • Etiske retningslinjer for veiledere

  In English

 • Semester Page MARLTHESIS
 • Ethical guidelines for supervisors
 • UiO Writing Centre