IT-tips

Dette er IT-tips jeg skrev i en spalte i et nyhetsbrev 2014-15. Enkelte steder har jeg oppdatert litt, særlig om PreLex.

Erik Røsæg

 1. Få multifunksjonsskriverne til å stifte etc. for deg
 2. Kjapp tilgang til programmer
 3. Om å fikse på en skannet fil
 4. Strukturer dokumentene dine!
 5. Disposisjonsvisning
 6. Nummerering
 7. Innholdsfortegnelse
 8. Hoveddokumenter og deldokumenter
 9. Redigering i hoveddokumentet
 10. EndNote introduksjon
 11. Lage referanser ved hjelp av EndNote
 12. Om å få EndNote til å gjøre det du vil
 13. Om å få EndNote til å gjøre det du vil - fortsettelse
 14. Om å få EndNote til å gjøre det du vil - avslutning
 15. Søke i Outlook etter e-post
 16. På nett med EDUROAM
 17. EU-databaser: PreLex
 18. EU-databaser: Eur-Lex
 19. EU-databaser: Archive of European Integration
 20. EU-databaser: Curia
 21. Sømløs PowerPoint
 22. Tastekommandoer i PowerPoint
 23. Skjule lysbilder i PowerPoint
 24. Presentasjonsmodus i PowerPoint
 25. Outlook-kalenderen
 26. Bruke kalenderen til møteinnkalling
 27. Bruke kalenderen til å finne møterom