Bakgrunnsforelesninger i dynamisk tingsrett 2012V - Erik Røsæg

Formålet med disse forelesningene er å gi den nødvendige bakgrunnen i bl.a. panterett, tvangsfullbyrdelse og konkursrett, slik at man kan følge hovedforelesningene i dynamisk tingsrett.

Aktuelle lenker:

 • Disposisjon i pdf-format
 • Disposisjon i Word-format
 • Lysbilder i PowerPoint-format
 • Lysbilder i pdf-format
 • Ressursside
 • Fakultets semesterside for forelesningene
 • Diskusjonsforum
 • Kanal for spørsmål under forelesningene: http://todaysmeet.com/erik2
 • Evaluering

  Jeg legger også ut lydfiler av det jeg sier (uredigerte opptak beregnet på dem som har vært der). Det gikk ikke så bra denne gangen. Men for det som er, bruk lenkene:

    RSS eller nedlasting
    iTunes (eller prøv reserveløsningen)

  Lydfilene kan også spilles av direkte nedenfor.Ser du ikke spillerne kan du laste ned programvare fra Macromedia.
  Takk til Congregatio Forensis, som står for opptakene.
  Har du tekniske problemer, kontakt Houston

  Ta gjerne kontakt med meg om det er noe jeg kan hjelpe deg med.

  Lykke til!

  Fra timene:

  Tirsdag 10. januar

  Kom til lysbilde 7. Viste til Rt. 1992.352 Sigdal.


  Spill av:
  Last ned

  Onsdag 11. januar

  Kom til lysbilde 15. Det gikk dessverre galt med opptakene denne dagen.

  Torsdag 12. januar

  Kom til lysbilde 20. Viste til http://snl.no/pantebrev


  Spill av:
  Last ned

  Fredag 13. januar

  Kom til slutten. Det gikk dessverre galt med opptakene denne dagen.