Konkurs- og panterett 2017V (JUS5860)

Lærere dette semesteret er Inger Berg Ørstavik og Erik Røsæg. Dette er det samme valgfaget som tidligere het internasjonal gjeldsforfølgningsrett. Sammen med dynamisk tingsrett på JUS3212 dekker det tredjepersonsvern-fagene ved Universitetet i Oslo.

Undervisningen er annonsert som lukket kursundervisning for å gjøre det lettere å få til forpliktende, dialogpreget undervisning. Det er viktig at alle møter hver gang, og er forberedt og innstilt på å delta. Etter hvert som vi lærer hverandre å kjenne kommer dette til å gå greit.

Vi vil forsøke å gi oppgaver på Facebookgruppe "JUS5860 2017V", som kan diskuteres der. Disse diskusjonene kommer vi til å følge med i, og om nødvendig styre litt. Vi gir gjerne anbefalinger til masterstudier, etc., basert på bidragene man gir her og i klasserommet. (Etter ønske fra tidligere kursdeltakerne bruker vi Facebook i stedet for Fronter.) Hvis du ikke bruker Facebook, kan du lage en konto bare for dette formålet gratis og med en gang. Spør du om å bli medlem av Facebookgruppen til kurset når du får spørsmål om det første gang du går til Facebook-gruppen, slipper vi deg inn med en gang.

Her vil vi legge ut (se nederst på siden) disposisjoner mv, og forsøke å skrive notater om hver time, slik at man får med seg domshenvisninger, tegninger etc., og slik at man vet hvor langt vi kom om man ikke var der.

Vi kommer neppe til å legge ut lydfiler fra undervisningen i vår. Opptak har lett for å hemme dialogen. En kan finne lydfiler om det samme stoffet her.

Vær oppmerksom på at kurset overlapper med bl.a. det nå avviklede emnet JUR3000 (se fakultetets informasjonsside) og den obligatoriske formurettsutdannigen i Bergen og Tromsø.

Kurset er nokså nytt, og det kan være vanskelig å vite hvilke tidligere eksamensoppgaver som er relevante. Det er derfor utarbeidet en oversikt, som ligger her.

Si gjerne fra om du har en funksjonshemming som vi må ta spesielt hensyn til.

Aktuelle lenker:

 • Fakultets semesterside for faget
 • Timeplan
 • Ressurssider for tredjepersonsvern
 • Diskusjonsforum
 • Facebookgruppe "JUS5860 2017V"
 • Inger Ørstaviks bilder i pptx- og pdf-format
 • Kåre Lilleholts undervisningseksempler (internasjonal del)
 • Artikkel om de nye norske reglene om internasjonale konkurser
 • Insolvensforordningen 2015 (tillatt hjelpemiddel til eksamen)
 • Insolvensforordningen 2000 (tillatt hjelpemiddel til ekssamen)
 • Det finnes en doms- og kjennelsessamling i faget. Det kan kjøpes hos JSU, selv om den ikke er nevnt på nettsiden deres. På tross av informasjonen på denne siden kan samlingen bare kjøpes ved personlig fremmøte.
 • Aktuelt (avisutklipp etc.)
 • En praktisk doms-app
 • Få e-post når denne siden endres
 • Evaluering
 • Seminar om omstrukturering
 • Seminar om EUs insolvensforordning og UNICITRALs modellov
 • Ny Høyesterettsdom om omstøtelse

  Ta gjerne kontakt om det er noe du vil diskutere eller det er noe vi kan hjelpe deg med.

  Lykke til!

  Fra timene:

  Tirsdag 24. januar

  Oppgaver 1. Viste til Rt-2000-1360 Lena maskin og Rt-2009-1502 fiskekvote.

  Tirsdag 31. januar

  Oppgaver 2.

  Tirsdag 7. februar

  Oppgaver 3.

  Tirsdag 21. februar

  Lysbilder. Kom til bilde 6.

  Tirsdag 28. februar

  Kom til bilde 25. Delte ut lovtekst om de nye norske reglene om internasjonal insolvensbehandling.Gjorde oppmerksom på artikkel om de nye norske reglene om internasjonale konkurser. NB Seminar om omstrukturering onsdag kveld

  Torsdag 9. mars

  Kom til bilde 40. Viste til en betenkning til Terra-boet.

  Tirsdag 14. mars

  Kom til bilde 48. Viste til artikkelen min om ugyldighet i konkurs, som her er i korrekturavtrykk fra minneboka for Viggo Hagstrøm.

  Tirsdag 21. mars

  Kom til bilde 53. Viste til Eastco, Direkte reklame, Royal Christiania, Tamcon, Kjell's markiser og Centrum Eiendomsmekling

  Tirsdag 28. mars

 • Kom til bilde 61.
 • Det blir ekstraforelesning neste tirsdag 4. april kl 8.15-10 i rom 212, St. Olavs gt 23.

  Tirsdag 4. april

 • Kom til slutten. Luykke til på eksamen. Fortsett å ta kontakt i tiden frem til eksamen.
 • Tillatte hjelemidler til eksamen spesielt for dette valgfaget: "EUs Insolvensforordninger nr. 1346/2000 og 2015/848; utskrift fra den elektroniske utgaven av EU-tidende på engelsk eller skandinavisk språk." Lenker til tekstene finnes ovenfor.