Erik Røsægs vevsider for undervisning

Tredjepersonsvern

 • Ressursside for dynamisk formuerett
 • Dynamisk formuerett (JUS3213)
 • Dynamisk tingsrett (JUS3212)
 • Prosjektfinansiering (JUS3212)
 • Konkurs- og panterett (JUS5860)
 • Internasjonal gjeldsforfølgingsrett (= JUS5860 - Konkurs- og panterett)
 • Bakgrunnsforelesninger i dynamisk tingsrett
 • Panterettsforelesninger
 • Konkursforelesninger
 • Forelesninger i privatrettslig metode

  Studentavhandling

 • Hjelp til avhandlingsskrivende studenter

  Sjørett

 • Ressursside - sjørett/Maritime Law
 • Kontrakter (JUS 5403)
 • Ansvar og forsikring (JUS5404)
 • Tids- og reisecertepartier
 • Stykkgodsbefraktning
 • Rederansvar

  Maritime Law

 • Ship control and classification (JUS5402)
 • Mortgages, maritime liens, retention and arrest (JUS5402)
 • Lectures in Maritime Law Contracts (JUS5401)
 • Lectures in Maritime Law: Liability and Insurance (JUS5402)
 • Bill of ladig seminar - "Susanne"
 • Time and voyage charterparties
 • Carriage of Goods

  Diverse/sundry

 • Ressursside for English Law of Contract
 • Introduksjon til tredjepersonsvern (bør ses som lysbildefremvisning i PowerPoint)
 • Dynamisk tingsrett, forelesningsdisposisjon: Word format - pdf format.
 • Emneforelesninger i tredjepersonsvern - opplegg
 • Emneforelesninger i tredjepersonsvern - div lysbilder
 • Emneforelesninger i tredjepersonsvern - skjema
 • Fast eiendoms rettsforhold - forelesninger
 • Materials - exam prepraration seminar for Maritime Law master students