Erik Røsægs ressurser til dynamisk formuerett og insolvensrett

På denne siden har jeg forsøkt å samle stoff som kan være nyttig når en skal lære seg dynamisk formuerett og insolvensrett.

Innhold

 • Spørsmål og svar
 • Småoppgaver
 • Erik Røsægs skjemaer for tredjemannskonflikter
 • Andres skjemaer for tredjemannskonflikter
 • Knut Sandes materiale
 • Morten Nadheims materiale
 • Hjelp til å få et praktisk grep
 • Hjelp fra eksterne nettsteder
 • Lesestoff i tillegg til litteraturlisten
 • Nyhetsklipp
 • Kuriosa
 • Teknisk, praktisk og lisens

  Undervisningsmateriale

  -Kurs

 • Gammelt kursmateriale
 • Videogjennomgang av en del av kursoppgavene

  -Forelesninger fra tidligere semestre

 • Eriks Røsægs forelesninger 2023V

 • Opptak av Knut Kaasens introduksjonsforelesning i dynamisk tingsrett
 • Opptak av Erik Røsægs introduksjonsforelesning i dynamisk tingsrett

 • Opptak mv. av Erik Røsægs forelesninger i dynamisk formuerett 2022H
 • Opptak av Inger Berg Ørstavik og Erik Røsægs forelesninger i dynamisk tingsrett 2021H
 • Opptak mv. av Erik Røsægs forelesninger i dynamisk tingsrett 2020H
 • Opptak av Knut Kaasens forelesninger i dynamisk tingsrett
 • Materiale fra Kåre Lilleholts forelesninger i dynamisk tingsrett

 • Opptak av Erik Røsægs forelesning i prosjektfinansiering
 • Opptak av Erik Røsægs forelesninger i pant, konkurs etc.

  -Tidligere eksamensoppgaver

 • Oversikt over gamle eksamensoppgaver utarbeidet 2022
 • Tidligere eksamensoppgaver og sensorveiledninger UiO. Dynamisk tingsrett ble flyttet fra 5. semester (JUS3111) til 6. semester (JUS3211 og senere JUS3212) fom.2013V. Dynamisk tingsrett ble betydelig utvidet og kalt dynamisk formuerett JUS3213 fom. 2021H.
 • Tidligere eksamensoppgaver og sensorveiledninger UiB.
 • Tidligere eksamensoppgaver og sensorveiledninger UiT-Nau.

  Husk at sensorveiledningene blir diskutert og til dels satt til side på sensormøtene. Sensorveiledninger er ikke skrevet som læremidler, og er ikke mønsterbesvarelser.

  Jeg har skrevet et eksempel på en løsning av en eksamensoppgave (2019H). Du finner flere eksempler på besvarelser på nettet, se lenker nedenfor.

 • Prøveeksamener fra Erik Røsægs morgenmøter.

  Studietips og læring

  Spørsmål og svar

  Småoppgaver

  Erik Røsægs skjemaer for tredjemannskonflikter

  Andres skjemaer for tredjemannskonflikter

  Knut Sandes materiale

  Morten Nadheims materiale fra JUS5860 konkurs- og panterett

  Hjelp til å få et praktisk grep

  Hjelp fra eksterne nettsteder

  Lesestoff i tillegg til litteraturlisten

  Nyhetsklipp

  Kuriosa

  Teknisk, praktisk og lisens