Dynamisk formuerett (JUS3213 UiO) - Erik Røsægs forelesninger 2023V

 • Alle forelesningene kringkastes (strømmes) og det legges ut opptak nedenfor. Det er en viktig del av det å bli en god jurist å snakke med andre og lage et nettverk, så du bør møte opp om du overhodet har mulighet til det. Erfaringen viser også at de fleste lærer best i auditorium.
 • Still meg gjerne spørsmål eller gi kommentarer underveis på tekst 480 02 979, også om du er i auditoriet. Du kan også stille spørsmål ved å gripe fatt i meg eller her.

 • Semestersiden
 • Lenke til å importere forelesningstidene som en kalenderstrøm

 • Erik Røsægs ressursside
 • Til nederst på siden

  Del I - innføring og godtroerverv av fast eiendom

 • Bilder i pdf-format
 • Bilder i pptx-format

  Del II - godtroerverv og vern mot kreditorbeslag

 • Bilder i pdf-format
 • Bilder i pptx-format

  Del III - panterett

 • Bilder i pdf-format
 • Bilder i pptx-format

  Del IV - konkursrett

 • Bilder i pdf-format
 • Bilder i pptx-format

  Del V - sammenhengen mellom dynamisk tingsrett, panterett og konkursrett

 • Bilder i pdf-format
 • Bilder i pptx-format

  Stoff fra de enkelte forelesningene

  Her legges det inn mer stoff, spesielt etter forelesningene.

  I-1 Mandag 13. februar 2023

  I-2 Tirsdag 14. februar 2023

  I-3 Onsdag 15. februar 2023

  I-4 Torsdag 23. februar 2023

  I-5 Fredag 24. februar 2023

  II-1 Tirsdag 28. februar 2023

  II-2 Onsdag 1. mars 2023

  II-3 Torsdag 2. mars 2023

  III-1 Mandag 13. mars 2023

 • Tid og sted: Aud. 3 DJ 14.15-16
 • Strømmelenke
 • Dagens tema: Innledning til panteretten
 • Forberedelse: Skoghøy s. 19-48
 • Kom til lysbilde 10
 • Spørsmål
 • Viste til Lena maskin
 • Opptak av forelesningen

  III-2 Tirsdag 14. mars 2023

 • Tid og sted: Aud. 3 DJ 14.15-16
 • Strømmelenke
 • Dagens tema: Pant i fast eiendom. Salgspant. Tingsinnbegrepspant.
 • Forberedelse: Skoghøy s. 48-82 og 107-130
 • Kom til lysbilde 15
 • Spørsmål
 • Viste til
 • Opptak av forelesningen

  III-3 Onsdag 15. mars 2023

 • Tid og sted: Aud. 3 DJ 14.15-16
 • Strømmelenke
 • Dagens tema: Pant i fordringer
 • Forberedelse: Skoghøy s. 89-107
 • Ble ferdig med lysbildene unntatt det siste (om legalpant)
 • Spørsmål
 • Viste til Bergen Bunkers
 • Er du der du skal etter tredje del? Prøv deg selv
 • Opptak av forelesningen
 • Hvor god er ChatGPT i dynamisk formuerett? Se hva den fikk til og ikke fikk til i et forsøk.

  IV-1 Mandag 20. mars 2023

 • Tid og sted: Aud. 3 DJ 14.15-16
 • Strømmelenke
 • Dagens tema: Hva en konkurs er og hvordan det foregår. Åpningsvilkår.
 • Forberedelse: Andenæs kap. 3.1-3.5
 • Skal begynne på lysbilde 16
 • Spørsmål
 • Få deg en skrivemakker.
 • Opptak av forelesningen

  IV-2 Onsdag 22. mars 2023

 • Tid og sted: Aud. 1 DJ 14.15-16
 • Strømmelenke
 • Dagens tema: Kontrakter i konkurs. Stansingsrett
 • Forberedelse: Andenæs kap. 16
 • Skal begynne på lysbilde 28
 • Spørsmål
 • Viste til
 • Opptak av forelesningen

  IV-3 Torsdag 23. mars 2023

 • Tid og sted: Aud. 1 DJ 14.15-16
 • Strømmelenke
 • Dagens tema: Omstøtelse
 • Forberedelse: Andenæs kap. 28
 • Ble ferdig med lysbildene
 • Viste til:
 • Spørsmål
 • Er du der du skal etter fjerde del? Prøv deg selv
 • Opptak av forelesningen

  V-1 Onsdag 12. april 2023

 • Tid og sted: Aud. 1 DJ 14.15-16
 • Strømmelenke
 • Dagens tema: Tredjepartskonflikter i fordringer og aksjer
 • Forberedelse: Les Skoghøys brev til justisdepartementet om Bergen Bunkers-saken. Ville du anbefalt denne løsningen? Er det nødvendig å gjøre noe?
 • Skal begynne på lysbilde 11
 • Spørsmål
 • Viste til Bergen Bunkers
 • Opptak av forelesningen

  V-2 Torsdag 13. april 2023

 • Tid og sted: Aud. 1 DJ 14.15-16
 • Strømmelenke
 • Dagens tema: Prioritet og opplåning
 • Forberedelse: Lilleholt kap. 7
 • Skal begynne på lysbilde 20
 • Spørsmål
 • Viste til
 • Opptak av forelesningen

  V-3 Fredag 14. april 2023

 • Tid og sted: Aud. 1 DJ 14.15-16
 • Strømmelenke
 • Dagens tema: Kreditorbeslag: Repetisjon og sammenheng
 • Forberedelse: Les Boyadzhieva-saken fra EMD. Hva skiller de norske reglene fra de Bulgarske, og er disse ulikhetene relevante i forhold til EMK?
 • Ble ferdig med lysbildene bortsett fra det siste.
 • Spørsmål
 • Viste til
 • Er du der du skal etter femte del? Prøv deg selv
 • Opptak av forelesningen