Dynamisk tingsrett (JUS3212 UiO) - Erik Røsægs forelesninger 2020H/ 2021V