Formularer etc. til bruk i undervisningen i dynamisk formuerett

ved Juridisk fakultet, Universitetet i Oslo

Lagt ut av Erik Røsæg <erik.rosag@jus.uio.no>

Formularer

 • Statens Kartverks formularside, fast eiendom
 • Brønnøysundregistrenes formularer

 • Skadesløsbrev
 • Innløsningspapirer

 • Kjøpekontrakt, fast eiendom m.v.
 • Inneståelseserklæring

  Utfylte dokumenter

 • Eldre skjøte med tinglysningspåtegning
 • Pantobligasjon med diverse tinglysningspåtegninger
 • Eldre målebrev
 • Matrikkelbrev
 • Skjermbilde for e-signaring av dokumenter til elektronisk tinglysing
 • Utskrift av dokument signert elektronisk.

  Fullt dokumentsett for pantsettelse med pantobligasjon

 • Pantobligasjon
 • Gjeldsbrev
 • Pantsettelseserklæring

  Tinglysningsmyndighetenes dokumentasjon

 • Utskrift fra den elektroniske grunnboka 1
 • Utskrift fra den elektroniske grunnboka 2
 • Utskrift fra den elektroniske grunnboka 3 (gammel)
 • Pantattest