Dynamisk formuerett (JUS3213 UiO) - Erik Røsægs forelesninger 2022H

 • Alle forelesningene kringkastes (strømmes) og det legges ut opptak nedenfor. Det er en viktig del av det å bli en god jurist å snakke med andre og lage et nettverk, så du bør møte opp om du overhodet har mulighet til det. Erfaringen viser også at de fleste lærer best i auditorium.
 • Still meg gjerne spørsmål underveis. Bruk lenken, også om du er i auditoriet. Chatter er det beste som har hendt i pandemien! Du kan også stille spørsmål ved å gripe fatt i meg eller her.

 • Forelesningstider på semestersiden.
 • Lenke til å importere forelesningstidene som en kalenderstrøm.

 • Erik Røsægs ressursside

  Del I - innføring og godtroerverv av fast eiendom

 • Bilder i pdf-format
 • Bilder i pptx-format

  [Del II er Inger Ørstaviks forelesninger.]

  Del III - konkursrett

 • Bilder i pdf-format
 • Bilder i pptx-format

  Stoff fra de enkelte forelesningene

  Dag 1: Mandag 12. september 2022

  Dag 2: Tirsdag 13. september 2022

  Dag 3: onsdag 14. september 2022

  Dag 4: Torsdag 25. september 2022

  Dag 5: Fredag 16. september 2022

  Dag 6: Fredag 14. oktober 2022

  Dag 7: Mandag 17. oktober 2022

  Dag 8: Onsdag 19. oktober 2022