Erik Røsæg: Fast eiendoms rettsforhold 2001V

På disse sidene vil det bli lagt ut informasjon om forelesningene og faget.

 • Forelesningene 12. og 13. mars er flyttet til 20. og 21. mars.
 • Det er en feil i teksten til fakultetsoppgaven som skal innleveres denne måneden.

 • Du som student er alltid velkommen til å kontakte meg:

 • Kontoret mitt er opp Aulatrappen og til venstre (Nordisk Institutt for Sjørett)
 • Telefonnummeret er 2285 9752 (legg evt. igjen beskjed)
 • Eposten min er erik.rosag@jus.uio.no

  Evalueringen av undervisningen skjer for det meste ved at jeg snakker med folk i pausen. Dersom du har synspunkter, hører jeg dem gjerne uoppfordret , f.eks. på epost. Jeg vil også svært gjerne at du fyller ut et elektronisk evalueringsskjema under eller etter forelesningsserien - det tar 2 minutter og er helt anonymt.

  Elektroniske diskusjonsgrupper opprettes ved behov dersom noen ber om det. Min erfaring er at dette ikke er særlig utbytterikt.

  Noen av filene nedenfor er i .pdf-format. Det kan leses greit på de fleste datamaskoner. Et gratis program som kan lese disse filene kan om nødvendig hentes her.

  En studenter kan ha særlige behov. Funksjonshemmede kan for eksempel ha problemer med formatet på filene det er henvist til på denne siden. Jeg vil derfor gjerne at studenter med spesielle behov tar kontakt med meg.

  Materiale:

 • Disposisjon
 • Oppgave til første gruppesamling
 • Læringkrav, litteratur mv
 • Alternativ litteratur om den nye husleieloven (læreboka er foreldet). Leses i utdrag.

 • Kart over allmenninger mv
 • Skjemaer for søknad om konsesjon for erverv av fast eiendom
 • Eldre skjøte med tinglysningspåtegning
 • Eldre målebrev
 • Festekonrakt
 • Pantobligasjon
 • Kjøpekontrakt, fast eiendom m.v. Inneståelseserklæring Utskrift fra den elektroniske grunnboka
 • Pantattest

  Kilder

 • Bibliotekskatalogen
 • Lovdata
 • Juridisk nettviser

  Info

 • Kurslister
 • Info fra fakultetet
 • Oppslagstavla
 • Juriteket

  Innarbeiding av hjelpemidler

 • Tillatte hjelpemidler ved eksamen
 • Tillatt innarbeiding av eksamenshjelpemidler
 • Veiledning om bokkontroll mv til eksamen

  Noen relevante eksamensoppgaver

 • 2000H dag 2
 • 2000V dag 2
 • 1998H dag 1
 • 1997H dag 2 del II
 • 1997V dag 1
 • 1997V dag 1 utsatt del A

  Fra dag til dag

  27. februar

  Gjennomgikk tom pkt 7.2 i disposisjonen. Den disposisjonen som ble delt ut, manglet dessverre annenhver side. Ny disposisjon kan hentes på nettet (ovenfor) og deles ut i morgen.

  28. februar

  Gjennomgikk tom punkt 11 i disposisjonen. På spørsmål om leseplan for hver time sa jeg at jeg ikke trodde det ville være behov for det så lenge en kunne se av disposisjonen hva som skulle gjennomgås.

  1. mars

  Gjennomgikk tom punkt 19.1 i disposisjonen.

  2. mars

  Gjennomgikk tom punkt 24 i disposisjonen. Henvisningene til vassdragsloven §§ 12 og 65 skal være til vannressursloven § 16. Det ble vist til Rt. 1998.1164 om ferdsel over strandområde.

  5. mars

  Gjennomgikk tom punkt 32 i disposisjonen.

  6. mars

  Gjennomgikk tom punkt 41.1 i disposisjonen.

  7. mars

  Gjennomgikk tom punkt 51 i disposisjonen.

  8. mars

  Gjennomgikk tom punkt 58.3 i disposisjonen. Henvist til Rt. 2000.1578 og utrykt høyesterettsdom 9. februar 2001-

  9. mars

  Såvidt begynt på punkt 62 i disposisjonen. Viste til Rt. 2000.199 og Rt. 1999.408. Minnet om pause i forelesningene - se øverst på siden. Gjort oppmerksom på en feil i oppgaveteksten i fakultetsoppgaven som skal innleveres denne måneden.

  20. mars

  Gjennomgikk tom punkt 67 i disposisjonen. Sa litt om oppgaveskriving.

  21. mars

  Gjennomgikk resten av disposisjonen på grunnlag av den nye tomtefesteloven (NB! dens § 15 er allerde endret) og den nye husleieloven. Gjorde oppmerksom på at det var lagt ut en kjøpekontrakt og en inneståelseserklæring blant materialet ovenfor på denne siden. Den nye høyesterettsdommen om salg av fast eiendom ble omtalt.

  TAKK FOR NÅ!
  Bare fortsett å kontakte meg.