Internasjonal gjeldsforfølgingsrett 2013V (JUS5860) - Erik Røsæg

På denne siden vil jeg forsøke å skrive notater om hver forelesningstime, slik at man får med seg domshenvisninger, tegninger etc, og slik at man vet hvor langt jeg kom om man ikke var der. Her vil jeg også legge ut lydfiler fra forelesningene.

Aktuelle lenker:

 • Disposisjon i pdf-format
 • Disposisjon i rtf-format
 • Bilder i PowerPoint-format
 • Bilder i pdf-format
 • Ressurssider for dynamisk tingsrett
 • Diskusjonsforum
 • Fakultets semesterside for internasjonal gjeldsforfølgingsrett
 • Facebookgruppe "JUS5860"
 • Kåre Lilleholts materiale fra 2012V (internasjonal del)
 • Kåre Lilleholts undervisningseksempler (internasjonal del)
 • Aktuelt (avisutklipp etc.)
 • Få e-post når denne siden endres
 • Evaluering

  Vær oppmerksom på at kurset overlapper med bl.a. det nå avviklede emnet JUR3000, se fakultetets informasjonsside. Det samme gjelder formurettsutdanngen i Bergen og Tromsø. (Oslo har ikke lenger konkursrett og panterett som en del av formuerettsutdanningen!)

  Faget er nystartet, men på nett finner du eksamensoppgaven fra i fjor. Ellers kan en finne relevante eksamensoppgaver under JUR3000 for så vidt de dreier seg om konkursrett og panterett.

  Si gjerne fra om du har en funksjonshemming som jeg må ta spesielt hensyn til.

  Jeg legger også ut lydfiler av det jeg sier (uredigerte opptak beregnet på dem som har vært der). Bruk lenkene:

    RSS (en slags abonnement) eller nedlasting For å laste ned høyreklikker du på lenken til lydfilen (Windows) eller holder museknappen nede når du klikker på lydfilen (Mac).
    iTunes eller annet avspillingsprogram på PC, Mac, telefon etc.

 • Klipp og lim

  Lydfilene kan også spilles av direkte nedenfor.Ser du ikke spillerne kan du laste ned programvare fra Macromedia.

  Har du tekniske problemer, kontakt Houston

  Ta gjerne kontakt om det er noe du vil diskutere eller det er noe jeg kan hjelpe deg med:

  Lykke til!

  Fra timene:

  Tirsdag 29. januar

  Kom til bilde 9. Viste frem Rt. 2000.1360 Lena maskin. Pantedokumentene jeg viste til kan du se på formularsiden.

  Spill av første time:

  Spill av andre time:

  Tirsdag 5. februar

  Kom til bilde 26. Reklamerte for Facebooksiden om Formularsiden (over).

  Spill av første time:

  Spill av andre time:

  Tirsdag 12. februar

  Kom til bilde 35.

  Spill av første time:

  Spill av andre time:

  Tirsdag 19. februar

  Kom til bilde 43 ("Noen eksempler").

  Spill av første time:

  Spill av andre time:

  Tirsdag 26. februar

  Kom til bilde 50 ("Boet"). Minnet om mulighet til midtveisevaluering (se ovenfor). Viste til Konkursrådets rapport om myten om at de fleste boer ikke gir dividende.

  Spill av første time:

  Spill av andre time:

  Tirsdag 5. mars

  Kom til bilde 58 ("Insolvenskravet").

  Spill av første time:

  Spill av andre time:

  Tirsdag 12. mars

  Kom til bilde 73 ("Innskrenket beslagsrett"). Viste til Terra-konkursen (se særlig vedlegget til innberetningen).

  Spill av første time:

  Spill av andre time:

  Tirsdag 19. mars

  Skal begynne på bilde 88 ("Utlegg") neste gang.

  Spill av første time:

  Spill av andre time:

  Tirsdag 9. april

  Kom til lysbilde 101 ("Motregning. Forfallsvilkåret."). Viste til Rt. 1986.889 Eastco, Rt. 1995.259 Palonen, Rt. 2001.1136 Kjell's Markiser og Rt. 1996.1647 Bruvik.

  Spill av første time:

  Spill av andre time:

  Tirsdag 16. april

  Diskuterte nternasjonale spørsmål. Viste frem:
 • Brussels I 2001
 • Brussels I 2012
 • Tvisteloven kap 4
 • Lugano 2007
 • C-281-02 Owusu
 • Rt-1996-25
 • Rome I
 • Rome II
 • Tvangsloven § 7-8
 • Tvangsloven § 1-9
 • Konkursloven § 146
 • LG-2012-71076 Vulcano II [Senere er lagmannsrettens avgjørelse stadfestet av Høyesterett, se her]
 • Kjennelser om åpning av hjelpekonkurs/underkonkurs
 • Insolvensforordningen
 • C-341-04 Eurofood

  Det ble dessverre noe galt med opptaket fra første time.


  Spill av andre time: