Liste over rettsavgjørelser

Jeg har samlet en del rettsavgjørelser i dynamisk formuerett på https://lovdata.no/pro/#utvalg&kode=4jqec. Særlig de som ikke er merket med * egner seg godt til egen refleksjon og diskusjon f.eks. i et kollokvium. Hva avklarer dommen for fremtiden? Hvilke avveiinger og verdier har domstolen lagt vekt på? Hvordan forholder avgjørelsen seg til andre avgjørelser, teori og lovtekst? Husk at på eksamen er det bruk av dommene med henvisninger til enkeltavsnitt som gir uttelling. En ren henvisning til Rt. med en påstand om at dommen gir belegg for en rettsregel er lite verd. Fortell meg gjerne om du synes det er andre avgjørelser som burde vært med, eller avgjørelser som ikke burde vært på listen (erik@rosaeg.no).

Du kan ta med notatene til eksamen via lovdata, se her.

Lykke til!

Erik Røsæg