Arbeidsgruppe om e-tinglysning av fast eiendom

Siden drives av Erik Røsæg
 • Mandat
 • Utvidet mandat
 • Medlemmer

  Sluttrapport

 • Rapporten
 • Høringsbrev

  Lovarbeid

 • Endringslov
 • Tinglysingsforskriften som endret
 • Høring, tinglysingsforskriften

  Møte 21. april kl. kl. 09.30-12.00

 • Rapportutkast 14 april
 • Rapportutkast sml med utkast 8. april
 • Kommentarer til raportutkast
 • Referat

  Møte 25. mars kl. kl. 12.30-16.00

 • Tekstutkast
 • Lovutkast, tinglysingloven
 • Bemerkninger til endringene i tingysingsloven
 • Lovutkast, andre lover
 • Bemerkninger til endringene i andre lover
 • Referat

  Møte 22. mars kl. kl. 12.30-16.00

 • Tekstutkast
 • Tekstutkast - spor endringer
 • Lovutkast, tinglysingloven
 • Lovutkast, tinglysingloven - spor endringer
 • Lovutkast, andre lover
 • Lovutkast, andre lover - spor endringer
 • Referat

  Møte 11. mars kl. kl. 09.30-14.00

 • Lovforslag - tinglysingloven
 • Lovforslag - tinglysingloven med spor endringer
 • Lovforslag - andre lover
 • Referat

  Møte 19. februar kl. 09.30-14.30

 • Tekstutkast
 • Notat om digital signatur - kommentarer til kommentarer
 • Referat

  Møte 12. februar kl. 12.30-15.30

 • Notat om erstatning
 • Notat om digital signatur
 • Notat om digital signatur - kommentarer
 • Praktisk eksempel om digital signatur
 • Vilkår for PersonBankID
 • BKN-2007-150
 • JDLOV-1999- 663
 • JDLOV-2003- 3054
 • JDLOV-2005- 8628
 • Finansavtaleloven kap. V
 • Referat

  Møte 29. januar kl. 10-15 Hønefoss

 • Presentasjon fra Norsk Eiendomsinformasjon
 • Presentasjon fra Statens Kartverk (ikke på web)
 • Referat

  Møte 22. januar kl. 10.30- DnBNOR

 • Referat

  Møte 8. januar kl. 09.30-11

 • Referat
 • Revidert lovutkast
 • Gjeldende tinglysingslov på samme format som lovutkastet
 • Sammenlikning lovutkast - gjeldende lov
 • Notat om eksigibilitet

  Møte 18. desember 2009 kl 09.30-13.30

 • Referat

  Nye dokumenter

 • Kommentarer til tgl § 22
 • Kommentarer om biometri
 • Kommentarer om elektronisk tvangsfullbyrdelsesloven 1
 • Kommentarer om forholdet til tvangsfullbyrdelsesloven 2

  Tidligere dokumenter

 • Referat fra besøk hos Lantmäteriet.doc
 • Notat om tgl. § 22
 • Revidert lovskisse
 • Revidert lovskisse - § 12a
 • Revidert lovskisse - begrepsbruk mv
 • Revidert lovskisse - § 38a

  Møte 20. november 2009 kl 09.30-12.30

 • Lovskisse laget for Norsk Eiendomsinformasjon
 • Notat om tgl. § 22
 • Lysbilder fra lederens møte med DnBNOR
 • Revidert lovskisse
 • Revidert lovskisse - § 12a
 • Revidert lovskisse - begrepsbruk mv
 • Revidert lovskisse - § 38a
 • Rolf Riisnæs' presentasjon
 • Referat

  Møte 9. oktober 2009 kl. 09.30-13.20

 • Skisse til papirfri tinglysningslov
 • Alternativ skisse til enkelte bestemmelser
 • Jon Berge Holdens lysark
 • Referat

  Møte 18. september 2009 kl. 09.30-12

 • Utkast til enkelte kapitler i innstillingen
 • Skisse til papirfri tinglysningslov
 • Referat

  Møte 21. august 2009 kl. 10-12

 • Utkast til enkelte kapitler i innstillingen
 • Referat

  Møte 20. mai 2009 kl. 10-13

 • Erik Røsægs presentasjon
 • Referat

   

  Lenker

  Flernasjonalt

 • EULIS
 • Eiendomnsregistrering i norden
 • FIG
 • ePractice
 • E-signaturdirektivet
 • Rolf Riisnæs' doktoravhandling

  Norge

 • Altinn
 • minID
 • BankID
 • Commfides
 • Buypass
 • Signicat
 • NOU 2001:10 Uten penn og blekk. Bruk av digitale signaturer i elektronisk samhandling med og i forvaltningen

 • Tinglysing.no
 • Brønnøysundregistrene
 • Ambita
 • Patentstyret
 • VPS

 • NORSIS
 • Nasjonal kommunikasjonsmyndighet
 • DIFI
 • Strategi og tiltaksplan, ID-tyveriprosjektet

 • Tinglysningsloven
 • E-tinglysingsforskriften, fast eiendom
 • E-tinglysingsforskriften, salgspant
 • eForvaltningsforskriften
 • Matrikkelloven
 • Matrikkelforskriften
 • NOU 2009:11 Kredittavtaler
 • Kravspesifikasjon for PKI i offentlig sektor
 • Rammeverk for autentisering og uavviselighet i elektronisk kommunikasjon med og i offentlig sektor
 • Selvdeklarasjonsforskriften

 • Lovteknikkboka
 • Rapport fra ekspertseminar - BankID som mulig nasjonal infrastruktur for elektronisk identifikasjon
 • Norsk eiendomsinformasjon: Elektronisk tinglysing i fast eiendom og boretter

  Belgia

 • Presentasjon

  Canada

 • Ontario
 • Ontario. lovgivning
 • New Brunswick

  Danmark

 • Det nye tinglysningssystemet
 • Dansk tinglysningslov
 • Endringslov til dansk tinglysningslov om digital tingklysing
 • Tinglysningen har mistet advokaters arbejde
 • Tinglysningen koster stadig bolighandlende formue

  England

 • Presentasjon av systemet

  Estland

 • Presentasjon av systemet
 • Prosjektpresentasjon 1
 • Prosjektpresentasjon 2
 • Prosjekttilbud

  Island

 • Status

  Italia

 • Prosjektpresentasjon 1
 • Prosjektpresentasjon 2
 • Prosjektpresentasjon 3

  Irland

 • Presentasjon
 • LandDirect
 • Prosjektpresentasjon
 • Nyhetsartikkel

  Latvia

 • Status

  Nederland

 • Prosjektpresentasjon

  New Zealand

 • Land Transfer (Computer Registers and Electronic Lodgement) Amendment Act 2002 Public Act, 2002

  Spania

 • Prosjektpresentasjon

  Singapore

 • Presentasjon av systemet

  Skotland

 • Presentasjon

  Sverige

 • Om digitale signaturer
 • Proposisjon om "ägararkivet i pantbrevssystemet"
 • Proposisjon om "elektroniskt ansökningsförfarande i inskrivningärenden"

  Tyskland

 • Grundbuchordnung § 26
 • Grundbuchordnung § 10a

  Tyrkia

 • Prosjektpresentasjon

  USA

 • Title insurance

  Østerrike

 • Presentasjon av systemet
 • Sentrale lovbestemmelser
 • Rettskildesøk