Sjølovkomiteen - Rotterdamreglene

Siden drives av Erik Røsæg

English - Norwegian Maritime Law Commission

This is the workspace of the Norwegian Maritime Law Commission, appointed by the Norwegian Ministry of Justice and chaired by Professor Erik Røsæg. The Commission has been working on a possible implementation of the Rotterdam Rules and presented its report to the Ministry of Justice 12 April 2012. A summary of the report in English can be donloaded here (excerpt from the report).

In order to promote an international dialogue, there has been a Correspondence Group on the implementation of the Rotterdam Rules.

Sjølovkomiteens innstilling ble levert 12. april 2012

 • NOU 2012:10 Gjennomføring av Rotterdamreglene i sjøloven
 • Pressemelding
 • Summary in English (excerpt from the report handed over to the Ministry of Justice 12 April 2012)
 • Høring NOU 2012:10

  NOU 2012:10 har dessverre ikke aktive lenker. Den beste måten å slå opp UNCITRAL-dokumenter på blir da å bruke http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol= pluss dokumentnummeret, f.eks. http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/CN.9/WG.III/WP.21. Det avsnittet en trenger kommer en raskest til ved å ved å søke etter avsnittsnummer pluss punktum i dokumentet.

  Denne funksjonen virker på alle dokumenter unntatt A/63/17.

  Fra komiteens arbeid

 • Mandat
 • Medlemmer

  Siste utkast

 • Utkast 15.3.2012

  Fellesnordisk møte i Oslo 22. - 23. november 2011

 • Innkalling med sakspapirer
 • Tekster revidert under møtet
 • Referat

  Tirsdag 11. oktober 2011 kl. 09.30-16

 • Innkalling
 • Referat

  Fredag 30. september 2011 kl. 09.30-16

 • Innkalling
 • Lovtekst
 • Lovspeil
 • Endringer utenom sjøl. kap. 13
 • Tekst on art 82 og 26
 • Konvensjonsklausuler det er vist til i art. 82
 • Konnosementets verdipapirvirkninger
 • Generelle motiver
 • Spesielle motiver, RR kap 7
 • Spesielle motiver, RR kap 8
 • Spesielle motiver, RR kap 9

 • Referat

  Torsdag 23. juni 2011 kl. 09.30-16

 • Tekstutkast 2
 • Utkast forarbeider kap 8
 • Utkast forarbeider kap 7
 • Utkast generelle merknader

 • Referat

  Torsdag 9. juni 2011 kl 09.30-12.30

 • Tekstutkast 2
 • Utkast forarbeider kap 8
 • Utkast generelle merknader

 • Referat

  Onsdag 18. mai 2011 kl 09.30-12.30

 • Tekstutkast 2
 • Utkast forarbeider
 • Referat

  Onsdag 13. april 2011 kl 09.30-12.30

 • Tekstutkast 1
 • Tekstutkast 2
 • Villedningsansvar
 • Konvensjonsforarbeider villedningsansvar 1
 • Konvensjonsforarbeider villedningsansvar 2
 • Referat

  Tirsdag 1. april 2011 kl 09.30-12.30

 • Innkalling
 • Tekstutkast fra VB og TRN med ERs merknader
 • Notat (utkast) om omplementeringen av art 82
 • Referat

  Onsdag 23. mars 2011 (fellesnordisk møte i København)

 • Referat

  Tirsdag 1. mars 2011 kl 09.30-12.30

 • Innkalling
 • Avsenders ansvar
 • Sjøl. kap. 13
 • Kap 13 pr. 21.1
 • Gruppearbeid
 • Referat

  Fredag 21. januar 2011 kl 1230-16

 • Innkalling
 • Notat om RR kap 7 t.o.

 • Referat
 • Kap. 13 revidert etter møtet

  Mandag 13. desember 2010 kl 9.30-12.30

 • Sjølov kap 13
 • Konvensjonsvalg-E.R.
 • Konvensjonsvalg-T.S.

 • Referat

  Fredag 19. november 2010 kl 9.30-12.30

  Nytt dokument:
 • Utkast_kap_10-11

  Fra forrige møte:

 • Utkast(ii) kap 9
 • Utkast(ii) til sjølov-RR kap 8

 • Referat

  Mandag 11. oktober 2010 kl 9.30-12.30

 • Utkast(ii) kap 9
 • Utkast(ii) til sjølov-RR kap 8
 • Notat Negotiable dokumenter
 • Fraktbrev innenlandstransport
 • Referat

  Onsdag 22. september 2010 kl 9.30-12.30

 • Utkast til §§ 251-292
 • Utkast til sjølov- RR kap 8
 • Referat

  Mandag 7. juni 2010 (fellesnordisk møte i Oslo)

 • Referat

  Mandag 10. mai 2010 kl 9.30-12.30

  Tema: Konvensjonsvalg
 • Eriks notat
 • Tronds notat
 • Referat

  Fredag 23. april 2010 kl 9.30-12.30

  Tema: Transportøransvaret
 • 2010-04-15 Ansvarsregler
 • Referat

  Onsdag 17. mars 2010 kl 9.30-12.30

  Tema: Terminalperioden
 • Referat

  Mandag 15. februar 2010 kl 9.30-12.30

  Tema: Dokumentasjon
 • Referat

  Mandag 25. januar 2010 kl 9-14 i København

 • Program
 • Referat

  Fredag 15. januar 2010 kl 9.30-12.30

  Se nedenfor under arbeidsdokumenter
 • Referat

  Torsdag 10. desember 2009 kl 9-12

 • Referat

  Lenker

 • Sjøloven
 • Høringsuttalelser om selve konvensjonen (før Sjølovkomiteens arbeid)
 • Konvensjonstekster og andre ressurser
 • Ingeborg Holtskog Olebakken: Ny UNCITRAL-konvensjon om sjøtransport

 • Belgisk sjølovkomite
 • USA - Federal Reporter
 • USA - Department of State

 • SDR verdi
 • Hva er en SDR?

 • Conference Report: Maritime Transport and the Climate Change Challenge
 • UNCTD Review of Maritime Transport 2009
 • International MultiModal Transport Association

  Arbeidsdokumenter etc

 • 2010-15-14 Maritim utførende part.doc
 • 2010-02-17Oversettelse.doc
 • 2010-01-14 Sjøloven kap 14.doc
 • 2010-01-05 Arbeidsdok.doc
 • 2009-12-14 Hague-Visby.doc
 • 2009-12-10 Sjoloven.doc

 • Implications of the RR for shipowners' liabilities
 • RR - what to expect

 • Illustrasjon av partene i stykkgods
 • Enkelt analyseskkjema - stykkgodsansvar