Erik Røsægs ressurser til dynamisk tingsrett (JUS3212 UiO)

På denne siden har jeg forsøkt å samle stoff som kan være nyttig når en skal lære seg dynamisk tingsrett. Det er dessverre noe overlapp med UiOs administrative informasjonssider (se lenker rett nedenfor), men meningen er at en skal kunne klare seg med denne siden når det gjelder fagstoff. Forelesningstider, opplysninger om innlevering av oppgaver etc. finner en bare på fakultetets informasjonssider.

UiOs informasjonssider

Underviningsmateriale

Spørsmål og svar

Småoppgaver

Erik Røsægs skjemaer for tredjemannskonflikter

Andres skjemaer for tredjemannskonflikter

Knut Sandes materiale

Hjelp til å få et praktisk grep

Hjelp fra eksterne nettsteder

Lesestoff i tillegg til litteraturlisten

Nyhetsklipp

---

  • Filmmusikken fra "Den tredje mann"
  • A.O. Vinjes dikt Pantebrev i trykt utgave og manuskript. Diktet ble faktisk brukt som pantobligasjon til å pantsette Eidsbugarden i Jotunheimen (se tinglysingspåtegningen etter diktet i trykt utgave). Du finner diktet i panteboken (forløperen for tinglyingsarkivet) her (nr. 3 på venstre side) med henvisning i panteregisteret (forløperen for grunnboken).

  • Få e-post når denne siden endres
  • Kort lenke til denne siden: https://tinyurl.com/ressursDT

    Lykke til!